Trang chủ

 

Tin tức mới nhất

KHÓA ĐÀO TẠO BẢO TRÌ /HIỆU CHUẨN MÁY AAS, UV-VIS

(Từ 04/11/2014 đến 07/11/2014) Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký (EDC-HCM) đủ năng lực (cán bộ kỹ thuật, phương tiện, quy trình chuẩn) trong việc kiểm tra, hiệu chuẩn, sữa chữa các thiết bị máy móc phòng thí nghiệm. Với kinh nghiệm tổ chức tốt các khoá đào tạo, EDC-HCM tổ chức khoá đào tạo với chuyên đề Bảo Trì/ Hiệu Chuẩn Máy AAS, UV-VIS...

Hoạt động công ty

 

Liên kết nhanh

 
Kiểm tra kết quả
Nhập mã khách hàng / nhập số phiếu