Trang chủ

 

Tin tức mới nhất

KHÓA ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012

(Từ 29/09/2014 đến 01/10/2014)Dịch vụ xét nghiệm y tế là tối cần thiết trong điều trị bệnh nhân. Nó cần sự sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bệnh nhân và trách nhiệm đầy đũ của cá nhân tham gia khám, chữa bệnh. Hàng loạt hoạt động: Thu xếp yêu cầu xét nghiệm, Chuẩn bị cho bệnh nhân, Nhận diện bệnh nhân, Thu thập mẫu xét nghiệm, Vân chuyển, Bảo quản, Xét nghiệm, Diễn giải, ...

Hoạt động công ty

 

Liên kết nhanh

 
Kiểm tra kết quả
Nhập mã khách hàng / nhập số phiếu