Phòng thí nghiệm Vi Sinh

Giới thiệu >> Năng lực phòng kiểm nghiệm >> Phòng thí nghiệm Vi Sinh

A. Năng lực kỹ thuật

Nhân sự:
Trưởng phòng : CN. Huỳnh Ngọc Trưởng
Phó phòng-PTCL: KS. Trần Thị Ngọc Thanh
Tổng số cán bộ kỹ thuật : 10 nhân sự bao gồm 01 Thạc sỹ, 09 cử nhân Đại Học, 01 Trung Cấp thuộc các lĩnh vực như: sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…
Trang thiết bị: Trang thiết bị đầy đủ và đồng bộ

B. Năng lực dịch vụ

Kiểm tra chất lượng:

1. Phân tích nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm:
Phân tích các chỉ tiêu vi sinh chỉ thị và vi sinh gây bệnh nhằm đánh giá tình trạng vệ sinh, ngộ độc thực phẩm về mặt vi sinh như: Tổng số vi sinh vật, E. Coli, E. coli O157: H7 ,Coliform, Fecal coliform, Enterobacteriaceae, Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, Bacillus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Tổng số nấm men, nấm mốc, Nitrobacter,Aspergillus spp, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Campylobacter, Vi khuẩn sinh lactic, định danh vi khuẩn, Định danh nấm men, Định danh nấm mốc, Enzyme lipase, enzyme Diazta, Enzyme protease, Độc tố S.aureus, Độc tố gây bệnh tiêu chảy của Bacillus, Khả năng kháng khuẩn của vi khuẩn, khả năng diệt khuẩn, chất kháng sinh trong sữa.

 

2. Phân tích bằng phương pháp PCR:

Phân tích các chỉ tiêu vi sinh thôn thường như E.coli 0157, Salmonella, Listeria monocytogenes, Vibrio cholera, Vibrio parahermolyticus, Shigella spp, Campylobacter, C.botulinum bằng phương pháp PCR giúp rút ngắn thời gian phân tích.

 

3. Phân tích một số chỉ tiêu vi sinh trên tôm, cá, nghêu, sò, thực vật....

Phân tích các chỉ tiêu vi sinh như virus White Spot Syndrome - WSSV, virus Yellowhead Complex - YCV, virus Taura Syndrome - TS, Hepatopancreas Parvovirus - HPV, vi khuẩn Necrotizing Hepatopancreatitis – NHPB, vi khuẩn thuộc nhóm Luminescent Vibrio, vi khuẩn thuộc nhóm Vibrio SPP, virus MB (Monodon type Baculoviros – MBV).

 

4. Phân tích các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp
Phân tích các chỉ tiêu vi sinh chỉ thị và vi sinh gây bệnh như: tổng số vi sinh vật, Enterobacteriaceae và vi khuẩn gram âm khác, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ...


5. Các mẫu quan trắc môi trường: nước, không khí, đất, bùn, chế phẩm sinh học....
Phân tích các chỉ tiêu vi sinh: tổng số vi sinh vật, tổng vi sinh vật hữu ích, VSV phân giải lân, VSV Phân giải Xenlulo, VSV cố định Nitơ, Azotrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Coliforms, FecalColiform, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococci, Clostridium perfringens, Salmonella spp, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Legionella ...

 
Một số hình ảnh về hoạt động kiểm nghiệm và đào tạo tại phòng 

 
Chuẩn bị môi trường
 

Phân tích mẫu vi sinh
 
Phân tích vi sinh
 
Đọc kết quả
 
Đào tạo thực hành phân tích vi sinh